Specifikationer för bannerannonsering

på Runnersworld.se (Desktop + Mobilt)

Banners desktop

Vi följer så långt som möjligt IAB Sveriges displaystandard för desktop.

Storlekar

 • Panorama 980×240 pixlar
 • Skyscraper 300×600 pixlar
 • Wallpaper 2000×1200 pixlar
 • Modul 468×240 pixlar
 • Insider 300×250 pixlar

Format hemsida

GIF, JPG, PNG, Script. Ej Flash.

Maxvikt

200 kB (OBS! Avser total nedladdad vikt till besökaren, inklusive script och scriptfiler.)

Placering

Se översikt av annonsplacering för startflöde och artikelflöde för desktop.


Home Page Take Over (HPTO) desktop

En kreativ lösning som kombinerar sajtbakgrund med toppbannern (Panorama) för ett tydligt budskap. Kan kombineras med ”Take Over” för mobiler.

Storlekar

 • Panorama 980×240 pixlar
 • Bakgrund 2000×1200

Format hemsida

 • 980×240: GIF, JPG, PNG, Script. Ej Flash.
 • 2000×1200: GIF, JPG, PNG. Ej Script eller Flash.

Maxvikt

 • 980×240: 200 kb
 • 2000×1200: 300 kb

(OBS! Avser total nedladdad vikt till besökaren, inklusive script och scriptfiler.)

HPTO-mall

Här kan du ladda ner Photoshop-mall som underlag för produktion.

Banners mobil

Vi följer så lång som möjligt IAB Sveriges displaystandard för mobil med viss anpassning där Panorama Triple 320×240 kan ersättas av Insider 300×250 för att underlätta produktionen.

Storlekar

 • Panorama Triple 320×240 pixlar
 • Insider 300×250 pixlar
 • Panorama Double 320×160 pixlar (motsvarar ”Modul” för desktop)
 • Take Over 320×480 pixlar

Format mobil

GIF, JPG, PNG, Script. Ej Flash.

Maxvikt

150 kB (OBS! Avser total nedladdad vikt till besökaren, inklusive script och scriptfiler.)

Placering

Se översikt av annonsplacering för startflödeartikelflöde och Take Over för mobil.


Tekniska rekommendationer

Användarupplevelse

Annonsen får aldrig försämra användarupplevelsen för besökaren.

Annonsproduktion

Vi rekommenderar att du följer IAB Sveriges Creative Guidelines.

Vikt & Laddningstider

Vi rekommenderar en maxvikt på 200 kB för desktop och tablets.

För mobilannonser är maxvikten 150 kB.

OBS! Avser total nedladdad vikt till besökaren, inklusive script och scriptfiler.

Loop-tider och Frame Rate

Rekommenderad animationstid för standardbanners är 30 sekunder.

Frame rate 18 FR/Sek

Video

Video ska starta genom en interaktion – Ett klick alternativt en fördröjd mouse-over.
Alltså skall bannern inte ladda in video förrän besökaren har tagit ett aktivt beslut att spela den.

Ljud

Ljud får endast startas efter aktiv handling som t ex mouse-over eller klick. Måste även ha en stoppknapp.

Övrigt

 • Bannern måste hålla sig till våra angivna vikter, mått och levereras i tid
 • Bannerproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning
 • Bannern får inte designas så att det kan misstas som redaktionellt innehåll