Negativ svensk hälsotrend de senaste 25 åren

Negativ svensk hälsotrend de senaste 25 åren


Vi svenskar har blivit fetare och har fått sämre kondition de senaste 25 åren – det visar en studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

I en studie från GIH undersökte forskarna hur kombinationen av kondition och BMI har förändrats sedan mitten av 1990-talet. Som underlag använde man över en halv miljon svenskars hälsodata från åren mellan 1995 och 2020.

Forskarna såg att andelen svenskar med både låg kondition och fetma har mer än fördubblats under den här 25-årsperioden, från 2,1 procent till 5,3 procent. Kombinationen hög kondition och normalvikt hade under samma period minskat, från 13,2 procent till 9,3 procent.

Den negativa hälsoutvecklingen var störst bland män, yngre och lågutbildade. Forskarna såg också att deltagare med hög kondition hade lägre risk för ohälsa oavsett BMI, och att deltagare med hög kondition och lågt BMI hade lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom och förtida död.

Sveriges skolor springer – runt jorden!

Sveriges skolor springer – runt jorden!


Under vecka 20 ska Sveriges skolor tillsammans försöka springa, gå eller rulla hela sträckan runt jorden – 40 021 kilometer.

Initiativet till Sveriges skolor run the world kommer från idrottsläraren Rudolf Carneholm på Hägerstenshamnens skola i södra Stockholm. Tanken är att alla skolor ska samla ihop meter på sin skola och efter sina förutsättningar. Målet är att under vecka 20 tillsammans springa, gå eller rulla hela sträckan runt jorden – 40 021 kilometer.

– Över 120 skolor runt om i hela landet har redan anmält sig att de vill vara med. Vi gör en unik sak tillsammans i folkhälsans tecken och gör det ihop men på distans. Det är ett hyfsat enkelt upplägg med en stor vi-känsla, säger Rudolf Carneholm. 

Rudolf Carneholm får Sveriges skolor att springa runt jorden.

Han menar att 120 skolor innebär närmare 30 000 elever och skolpersonal, baserat på att varje svensk skola i snitt har 250 elever och personal. Varje dag under vecka 20 springer alla dessa barn och vuxna efter sina förutsättningar, tillsammans men på sin skola. Varje kväll summeras dagens resultat, vilket man kan följa på Instagramkontot @sverigesskolorruntheworld 

– Vi gör det tillsammans, vi gör det över hela Sverige, vi gör det för att öka vikten och betydelsen av att vi rör på oss. Vi går, vi rullar, vi springer. We run the world.