ColdZyme – en unik upptäckt som håller dig frisk

ColdZyme – en unik upptäckt som håller dig frisk


Pressmeddelande

Penzyme är världspatenterat och utvecklat av Dr Jón BragiBjarnason, Professor i biokemi vid Islands Universitet, Reykavik. Mer än 30 årsgrundforskning på köldanpassade marina enzymer från Norra Ishavet ligger tillgrund för den revolutionerande upptäckten.

– Det superaktiva enzymet hjälper dig att hålla dig frisk och fungerarhämmande genom lokal hygienisk enzymrengöring. Enzymet håller rent och fräschtgenom att bryta ner och förstöra bindningarna från vanliga sjukdomsalstrare,(bakterier och virus), så att de är mindre benägna att få fäste i mun ochsvalg.
Dr Jón Bragi Bjarnasson, professor i biokemi, Islands universitet.

ColdZyme är revolutionerade för att det är naturligt, men det skiljer sig ändåfrån vanliga enzymer. Våra mänskliga enzymer är anpassade till en normalaktiveringsnivå vid ca 30°C, på samma vis som marina enzymer når normalaktivitet vid 0°C i sin miljö. Vid normal hud- och kroppstemperatur (30-37°C)når dock det marina enzymet i ColdZyme en optimalaktiveringsgrad – en så kalladsuperaktivering. Superaktiveringen gör att den hygieniska enzymrengöringenklyver och degraderar bindningar från sjukdomsalstrande bakterier och virus.

ColdZyme munspray
Vid irritation & obehag i mun och svalg. Munsprayen håller rent i munnen,neutraliserar dålig andedräkt samt utövar sin verkan genom att motverkabindningen från patogener till slemhinnan i mun och svalg.

ColdZyme tuggummi
Vid irritation & obehag i mun och svalg. Enzymet frigörs under de förstaminuterna av tuggandet. Enzymet rengör munnen och klyver bindningar frånpatogener i munhåla och svalg och från tänder samt ger en fräsch andedräkt.

ColdZyme läppbalsam
Vid irriterade, ömma eller spruckna läppar. Coldzyme läppbalsam mjukgör ochåterfuktar och har en sårläkande effekt som hjälper effektivt vid munsår.

ColdZyme finns att köpa i  hälsofackhandeln.

Om Enzymatica
Enzymatica AB är ett forskning och utvecklingsbolag som specialiserat sig påkommersialisering av marina enzymer för Kosmetik- och Hygien (KoH),handelsvaror och läkemedel. Vår vision är att växa som ett innovativt,livskraftigt och kompetent bioteknikföretag med en attraktiv portfölj avprodukter som svarar mot våra kunders behov.
Enzymatica AB grundades 2007, är privatägt med HQ baserat i Löddeköpingeutanför Malmö.
Enzymaticas medarbetare och styrelse har en lång och bred erfarenhet frånbiotech-, lifescience- och läkemedelsindustrin. Enzymatica har sedan grundadesfokuserat på utveckling och kommersialisering av produkter med innehåll avnaturliga superaktiva marina enzymer.
Enzymatica arbetar i ett brett nätverk för att vertikalt integrera våraprodukters väg från enzym- framställning, produktutveckling till marknad ochförsäljning för slutkund; (Zymetech Ltd, Prorsum Healthcare AB). Förregulatorisk rådgivning och klassificering samarbetar Enzymatica med ett antaletablerade läkemedelsexperter.

Kvalitetssäkring & klassificering
Enzymaticas produkter är notifierade hos Livsmedelsverket ellerLäkemedelsverket som handelsvaror eller kosmetik- och hygienprodukter

Enzymaticas produkter är framtagna med samma kvalitetskrav som läkemedel;gällande renhet, produktionslokaler och säkerhet, (produktion enligt GMPstandard)

Enzymet är GRAS-klassificerat enligt amerikanska FDA, (Generally Regarded AsSafe, in humans)