Aktiva barn får färre förkylningar

Aktiva barn får färre förkylningar


En glad nyhet i vabruari: En ny studie visar att fysisk aktivitet kan kopplas till färre och lindrigare luftvägsinfektioner hos barn.

En ny studie, publicerad i Pediatric Research, visar att fysiskt aktiva barn både får färre dagar med symtom från infektioner i de övre luftvägarna – och att eventuella symtom blir lindrigare ju mer aktiva barnen är.

Forskarna satte Garmins aktivitetsband Vivofit på barn i åldrarna fyra till sju år som de fick bära dygnet runt under 40 dagar, och bad föräldrarna att rapportera symptom som hosta och nysningar under en period på 60 dagar.

Antalet steg, intensiteten på barnens aktiviteter och hur mycket barnen sov per dygn mättes. Man registrerade också faktorer som vaccinationer, idrottsaktiviteter, om barnen utsattes för passiv rökning eller pälsdjur i hemmet och om de hade syskon.

Datan som samlades in visade bland annat att antalet steg korrelerade med färre antal dagar med symtom från luftvägsinfektioner, och att en låg aktivitetsnivå associerades med en högre risk för luftvägsinfektion.

I den grupp som inte ägnade sig åt idrott på fritiden såg man även en koppling mellan antalet steg per dag och hur kraftiga symtomen från luftvägsinfektioner blev. En ökning med 1 000 steg per dag resulterade i fyra färre dagar med symtom från luftvägsinfektioner under undersökningsperioden. Däremot kunde man inte se någon korrelation mellan antalet sömntimmar och antalet dagar med symtom från luftvägsinfektioner.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att ”högre aktivitetsnivåer i förskoleåldern kan associeras med färre dagar med symtom från infektioner i de övre luftvägarna.”