LCHF-kost kan ge allvarliga biverkningar

LCHF-kost kan ge allvarliga biverkningar


Pressmeddelande från Dietisternas Riksförbund

De vanligaste biverkningarna av koster med lågt innehåll av
kolhydrater är oftast milda eller måttliga. De kan t ex ge matthet,
illamående, förstoppning och dålig andedräkt. Hos patienter med
allvarliga grundsjukdomar såsom fetma, diabetes och blodfettsrubbning
kan tillståndet förvärras betydligt. Kartläggningen visar på allvarliga
biverkningar som akut leversvikt, hjärtsvikt, njurpåverkan och extremt
höga kolesterolvärden.

– LCHF i den form som rekommenderas av kvällstidningar och
bloggforum är inte testad i vetenskapliga studier, menar Lena
Ljungkrona-Falk, vice ordförande i Dietisternas Riksförbund (DRF) som
gjort kartläggningen. Vi vet därför idag ingenting om
långtidseffekterna. De som prövar LCHF behöver alltid medicinsk
uppföljning och det sker sällan, eftersom rådgivningen sker på bloggar,
i böcker och tidningsartiklar. Hur många som av olika skäl hoppar av
LCHF känner vi inte heller till. Det som lyfts fram i media är bara de
positiva hälsoeffekterna som ofta följer när man går ned i vikt –
oavsett vilken metod som används.

De vetenskapliga studier som finns på lågkolhydratkost har oftast
haft en kostsammansättning med lägre andel fett, mer omättat fett och
högre andel fibrer, antioxidanter, vitaminer och mineraler än den som
förespråkas här i Sverige. Enligt kartläggningen från DRF har t ex
kolesterolvärdena stigit betydligt, trots att patienterna gått ned i
vikt. Detta är anmärkningsvärt eftersom blodfetterna normalt sjunker
vid viktminskning.

– Mat- och motionsvanor är viktiga delar när det gäller att
förebygga och behandla våra vanligaste livsstilsrelaterade sjukdomar,
menar Lena Ljungkrona-Falk. Det är svårt att göra bestående
förändringar i sina matvanor, och extrema livsstilsförändringar, som
dessutom innebär begränsningar i det sociala livet, är svåra att följa.
Skall man göra långsiktiga förändringar bör de inte avvika för mycket
från hur man brukar äta. Även små förändringar kan på sikt ge stor
effekt.

– All behandling inom hälso- och sjukvården, inklusive
kostbehandling, måste ske på ett för patienten säkert sätt. Den skall
ges med noggrann uppföljning inklusive samtal, utvärdering och
provtagning av t ex blodfetter, njur- och levervärden, avslutar Lena
Ljungkrona-Falk.

Dietisternas Riksförbund (DRF) är en yrkesförening
inom Naturvetarna. Medlemmarna är legitimerade och har en
universitetsutbildning med huvudinriktning på näringslära och nutrition
omfattande 3-4 års högskolestudier.

Av DRF:s drygt 1200 medlemmar arbetar de flesta inom sluten- och
öppenvård samt kommunal äldreomsorg, med prevention och behandling av
nutritionsrelaterade problem samt undervisning
av personal. Dietister arbetar också inom folkhälsa och friskvård samt för olika
livsmedels- och läkemedelsföretag.

> www.drf.nu