Garmin PacePro hjälper dig hålla rätt fart

Garmin PacePro hjälper dig hålla rätt fart


Hur anpassar man farten på bästa sätt utifrån banprofilen och sitt personliga mål? Svaret kan finnas i din Garmin-klocka! 

[ANNONS] Funktionen PacePro, som finns i flera av Garmins träningsklockor (se vilka i rutan nedan) hjälper dig att hålla rätt tempo under träning eller tävling. PacePro-funktionen analyserar en nedladdad banas höjdförändringar och räknar ut den bästa fartstrategin för dig. Det kan antingen vara en bana som du har laddat ner från andra Garmin Connect-användare eller en bana som du har lagt in själv (se hur vi har gjort det med Stockholm Marathons bana lite längre ner). 

Vilket tempo du ska hålla på banans olika avsnitt visas redan innan passet – men du behöver inte hålla reda på det själv. När du väl börjar springa så coachar klockan dig, genom att visa när du bör öka eller sänka tempot och vilken fart du ska hålla under banans olika segment. Strategin uppdateras också kontinuerligt baserat på hur du har sprungit under passet eller loppet.

Garminklockor som är PacePro-kompatibla: Forerunner 245 & 245 Music / Forerunner 55 / Forerunner 745 / Forerunner 945 & 945 LTE / Enduro-serien / fenix 6- och 7-serien / Epix (gen 2)-serien / Marq / quatix 6- och 7-serien / tactix Delta-serien/ Descent Mk2-serien 

Men du behöver inte slaviskt följa klockans föreslagna fartstrategi. Du kan styra själv hur du vill lägga upp ditt lopp eller pass genom att till exempel välja om du vill springa med positiv, jämn eller negativ split. Ett annat val du kan göra är om du vill springa lugnt uppför för att öka nedför, eller om du föredrar att springa hårt uppför för att återhämta dig i nedförsbackarna. 

Med Garmin PacePro kan du springa smartare och effektivare utifrån dina och banans förutsättningar och maximera din insats. Kanske är Garmin PacePro nyckeln till ditt nästa personliga rekord?

Garmin PacePro på Stockholm Marathon

PacePro-diagram för Stockholm Marathon-banan 2021.

Vi testade att ladda in 2021 års Stockholm Marathon-bana (som är snarlik årets bana) och satte det tuffa målet 2:45 på sträckan i PacePro-funktionen.

Man kan som sagt justera PacePro-strategin utifrån vilken ansträngningsgrad man vill ha uppför backarna, och om man vill gå ut hårt och köra snabbare i början eller om man tror sig kunna springa snabbare andra halvan av banan. Vi lät däremot PacePro-strategin vara helt neutral och gav klockan mandat att göra upplägget utan dessa justeringar.

När man har lagt in banan kan man i Garmin Connect-applikationen se både fartkurvor och varje enskild kilometers rekommenderade fart. Snittfarten för att nå det uppsatta tidsmålet är cirka 3:55 minuter per kilometer, och det rekommenderade fartspannet ligger mellan 3:38 och 4:04 minuter per kilometer.

Färgmarkeringarna på banans sträckning indikerar rekommenderad fart. Blått är långsammare, grönt är snittfarten, rött är snabbare.

Snabbaste kilometern tycker PacePro att vi ska springa på den lättlöpta sträckan mellan 33–34 kilometer på Södermalm, innan man kommer fram till Västerbron.

Man skulle sedan kunna tro att just Västerbron blir den sträcka med lägst rekommenderad fart. Men även om PacePro tycker att farten ska sänkas markant uppför bron, är det faktiskt en annan sträcka som har långsammast kilometerfart. Det är sträckan från Gamla Stan via Slussenområdet till Hornsgatan och vidare, det vill säga mellan kilometer 25 och 26. Den tuffa kilometern bör en löpare med 2:45 som tidsmål enligt PacePro avverka 9 sekunder långsammare än snittfarten, det vill säga i 4:04-tempo.

En nästan lika tuff del av banan med en motsvarande fartsänkning bör löparen enligt PacePro göra på den tuffa stigningen uppför Folkungagatan mellan 29–30 kilometer.

Funktionen kan helt enkelt styra farten så att löparen till exempel inte stressar på kilometeravsnitt som bör gå långsammare än snittfarten. På andra mer lättlöpta partier gör funktionen att man i stället vågar springa snabbare än den planerade snittfarten.

Här utgår vi från en känd tävlingsbana men självklart kan man använda PacePro även på en träningsrunda, så länge man har banan lagrad eller kan ladda ner en GPX-fil på rundan man planerar springa. PacePro-funktionen ger även en ”trygghet” kring fartupplägget när man sitter och planerar sitt lopp eller träningsrunda.

Så här använder du Garmin PacePro!

Via dator:

 • Öppna en webbläsare och gå till connect.garmin.com
 • Logga in på ditt Garmin Connect-konto.
 • I menyn till vänster väljer du ”Träning”.
 • Välj ”PacePro-tempostrategier”.
 • Välj ”+ Skapa PacePro-strategi”. 
 • Här kan du nu välja att följa en bana eller att ange distansen på loppet. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra PacePro-strategin.
 • När du är färdig så trycker du på de diagonalt pekande pilarna för att ladda ner banan till din klocka med Garmin Express.

Via klockan:

OBS! Detta alternativ kräver att din klocka har förinstallerade kartor. Du behöver även ha skickat över din bana i förväg till klockan – banor som skapas direkt i klockan kommer inte fungera med PacePro. För hjälp med att lägga till en bana, läs den här instruktionen: ”Creating a Course”.

 • Välj en utomhusaktivitet (Löpning/Terränglöpning) på klockan.
 • Håll inne UP/MENU-knappen.
 • Välj ”Träning”.
 • Välj ”PacePro-tempostrategier”.
 • Välj ”Skapa ny”.
 • Välj en bana.
 • Välj ”Måltempo” (ditt planerade tempo) eller ”Måltid” (din önskade sluttid). 
 • Ange ditt måltempo eller måltid.
 • Tryck på START-knappen för att påbörja PacePro-programmet.

HÄR HITTAR DU IN TILL GARMIN

Se också denna film som förklarar hur Garmin PacePro-fungerar!