Träna med pacemaker

Träna med pacemaker


För två år sedan
drabbades jag av svåra hjärtbesvär som
ledde till att jag fick en pacemaker inopererad.
Innan dess tränade jag regelbundet och hårt: löpning, styrketräning och
simning var några av aktiviteterna jag höll på med. Efter hjärtoperationen har jag inte sprungit alls utan endast cyklat
lätt under kontrollerade former. Min
fråga är om, och i så fall hur, jag
ska lägga upp träningen när jag känner för att
börja springa igen?
P.C., Ohio


RW svarar:
Eftersom löpning inte är
någon kontaktidrott, förbjuds vanligtvis inte patienter med pacemaker att
löpträna. Däremot bör man undvika idrotter
med kroppskontakt eftersom det inte bara kan
skada  pacemakern utan även
ledningsförmågan till hjärtat. Upplägget av träningsprogrammet bör du planera i samråd med din läkare.
Hur det ska se ut beror bl a på
vilken typ av hjärtåkomma som ledde
till att du fick pacemaker. Generellt
sett så utformas ett träningsprogram för
personer med pacemaker på liknande sätt som
för en normalfrisk person. Det viktigaste är att börja träna försiktigt och med låg intensitet och sedan trappa upp träningen långsamt.
Träningsmängden bör inte ökas med mer än 10 procent i veckan. Det är viktigt att hela tiden lyssna till sin kropp och vara lyhörd för kroppens
varningssignaler. Om något känns konstigt så vila ett par dagar och rådfråga din läkare.
Paul D. Thompson,


leg. läkare, kardiolog,


Hartford Hospital