Träna med pacemaker

Träna med pacemaker


För två år sedan
drabbades jag av svåra hjärtbesvär som
ledde till att jag fick en pacemaker inopererad.
Innan dess tränade jag regelbundet och hårt: löpning, styrketräning och
simning var några av aktiviteterna jag höll på med. Efter hjärtoperationen har jag inte sprungit alls utan endast cyklat
lätt under kontrollerade former. Min
fråga är om, och i så fall hur, jag
ska lägga upp träningen när jag känner för att
börja springa igen?
P.C., Ohio


RW svarar:
Eftersom löpning inte är
någon kontaktidrott, förbjuds vanligtvis inte patienter med pacemaker att
löpträna. Däremot bör man undvika idrotter
med kroppskontakt eftersom det inte bara kan
skada  pacemakern utan även
ledningsförmågan till hjärtat. Upplägget av träningsprogrammet bör du planera i samråd med din läkare.
Hur det ska se ut beror bl a på
vilken typ av hjärtåkomma som ledde
till att du fick pacemaker. Generellt
sett så utformas ett träningsprogram för
personer med pacemaker på liknande sätt som
för en normalfrisk person. Det viktigaste är att börja träna försiktigt och med låg intensitet och sedan trappa upp träningen långsamt.
Träningsmängden bör inte ökas med mer än 10 procent i veckan. Det är viktigt att hela tiden lyssna till sin kropp och vara lyhörd för kroppens
varningssignaler. Om något känns konstigt så vila ett par dagar och rådfråga din läkare.
Paul D. Thompson,


leg. läkare, kardiolog,


Hartford Hospital

 

Idrottshjärta

Idrottshjärta


Hej! Jag läste nyligen att det är vanligt med EKG-förändringar hos löpare. Kan ni berätta mer om vad det är för
förändringar och vad det är som kännetecknar
ett sk idrottshjärta? Kan det vara farligt
med för låg vilopuls? Själv har jag en vilopuls på 38 slag i minuten.
När jag nyligen undersöktes av en
läkare upptäcktes hypertrofi av hjärtats vänstra kammare. Vad innebär det?

Med vänlig hälsning
E Nygaard, Minnesund

RW svarar: Jag misstänker att
”problemet” är att ditt hjärta är
bättre tränat än vad vi hjärtläkar är vana
vid att se. Regelbunden uthållig hetsträning
gör att EKG-värdena förändras och
detta kan lura även den mest
erfarnekardiolog. Det du beskriver är typiska tecken på ett idrottshjärta – ett tillstånd som är så vanligt bland
uthållighetsidrottare att det är mer ovanligt att ha ett normalt EKG.  Detta
bekräftas också i en nyligen genomförd studie bland italienska idrottare där
endast 19 procent av deltagarna hade
normala EKG-värden. De flesta av dem
som hade normala EKG visade sig också hålla
på med andra idrotter än uthållighetsidrotter.  Idrottshjärta är inget
sjukdomssymptom utan endast ett
tecken på en vältränad hjärtmuskel. Att man
får en låg vilopuls är helt normalt i och med
att ett större hjärta behöver mindre antal slag för att pumpa ut blodet i kroppen. Hypertrofi av vänster kammare betyder
helt enkelt att muskelmassan blivit
tjockare i vänster kammare. Det är
inte skadligt för hjärtat utan en följd
av din uthållighetsträning.

Paul D. Thompson, leg. läkare, kardiolog,
Hartford Hospital