Stockholms Bästa Tjej som springer över bro

Allmänna Kundvillkor

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp som arrangeras
av Midnattsloppet Nordic AB och Hammarby Friidrottsförening. Med benämningarna vi, oss och liknande formuleringar menar vi Midnattsloppet Nordic AB och Hammarby IF Friidrott.
Genomförd beställning innebär att du godkänner Stockholms Bästa allmänna kundvillkor som Midnattsloppet Nordic AB arrangerar.

Villkor för köp av startplats

En anmälan till Stockholms Bästa kan ångras fram till det att betalning skett. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang*. En betald
anmälan till Stockholms Bästa ses som definitiv och återlöses ej.

Allmänt:
• Du kan inte byta lopp utan din anmälan är avsedd det lopp du har gjort en anmälan till. Det går inte heller att flytta fram din anmälan till kommande år.
• Anmälan är personlig och det är inte tillåtet att delta i någon annans namn.
• Deltagande i Stockholms Bästa sker på egen risk.
• Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
• Om du gör en anmälan till Stockholms Bästa för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av, godkänner och följer våra Allmänna Villkor.
• Du anmäler dig till den starttid som passar under valt lopp och så länge det finns plats. Du måste starta senast 10 min efter din starttid för att få resultatet godkänt.
• En köpt värdekod gäller bara en gång. Det går alltså inte att byta namn på värde, vare sig kunden springer privat eller för ett företag. För att delta i loppet behöver du aktivera värdekoden med en anmälan till loppet.
Det finns ett begränsat antal starttider per lopp och du ansvarar själv för att kontrollera plats och göra din anmälan i tid.

*Hänvisning till:
Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokal, 2 kap 11§
Ångerrätt gäller inte för avtal som:
12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande
fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst,
inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

Force majeure

I händelse av naturkatastrof, krig, terroristattentat, myndighets beslut,
smittspridning eller andra sjukdomar samt därmed jämförbar händelse
utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra
förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Särskilt om covid-19

Förändringar i genomförandet
Om Loppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som
fattas därav så kommer vi att efterleva dessa. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra loppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang. Midnattsloppet Nordic AB har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för
Loppets genomförande ändras utifrån vad som anges i detta stycke.

Kunduppgifter

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn, personnummer och kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. Springtime Group får som medarrangör till Stockholms Bästas få möjlighet att disponera Stockholms Bästas adressregister för utskick av ex nyhetsbrev. Genom anmälan godtar du också att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn och födelseår ska synas i start- eller resultatlistor kan meddela oss på info@stockholmsbasta.se.

Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka något startbevis, bekräftelsemail eller meddela om eventuella nyheter. Vi ber också att du kontrollerar att de angivna adressuppgifterna är aktuella för utskick av eventuellt diplom. Din e-postadress används, då du har godkänt detta, till utskick av våra medlemsnyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice på info@stockholmsbasta.se.

Vi lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter i vårt kundregister. Uppgifterna används för betalning, leverans, kommunikation, marknadsföring och kundundersökningar.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Marknadsföring

Filmer och bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas i digitala och sociala medier, annonser och trycksaker för Stockholms Bästa samt på vår hemsida. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från Stockholms Bästa kan komma att användas i nämnda kanaler ovan utan att du ställer krav om särskild ersättning.

Detta omfattar även möjlighet att dela detta material med tredje part så som (men inte begränsat till) sponsorer och partners. Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet.

Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kan du meddela detta till oss på e-mail info@stockholmsbasta.se. Detta gäller endast bilder där man tydligt kan se vem som syns på bilden.

Betalsätt

  • Bank- och Kreditkort från Visa/Mastercard
  • Internetbanken från Swedbank, Nordea och Handelsbanken.
  • Swish

Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat (SSL) och vi lagrar aldrig ditt kreditkortsnummer. När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Reklamation

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Du kontaktar oss via email info@stockholmsbasta.se.

Övrigt

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring Loppet.

Stockholms Bästa via Midnattsloppet har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuell förändring träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du har ingått med oss.

Kontakt

Stockholms Bästa arrangemang arrangeras av Midnattsloppet Nordic AB som helägt dotterbolag till och ägs till 100% av den ideella föreningen Hammarby Friidrott. Midnattsloppet Nordic AB´s yttersta arbetsuppgift är att skapa medel till den ideella idrottsrörelsen och inga privata intressen är involverade i verksamheten. Medarrangör till Stockholms Bästa är Runner’s World.

Kontaktuppgifter:
Stockholms Bästa via Midnattsloppet Nordic AB, Enskedevägen 95, 122 63 Enskede
E-post: info@stockholmsbasta.se

Arrangör & partners