Stockholms Bästa Tjej som springer över bro

Integritetspolicy

Stockholms Bästa integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna om att de personuppgifter vi behöver för att hantera ditt deltagande i Stockholms Bästa hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Nedan beskrivs vilka uppgifter vi samlar in och varför vi behöver dessa. I slutet av informationstexten finns kontaktuppgifter till Stockholms Bästa om du har frågor.

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter du själv lämnar vid en anmälan till Stockholms Bästa, ex:
• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att:
• Identifiera dig
• Administrera resultathistorik

Rättslig grund: Berättigat intresse för att kunna hantera och administrera ditt användarkonto.

Anmälan till Stockholms Bästa

Vid anmälan till Stockholms Bästa hanterar vi följande uppgifter som du själv anger vid anmälan, ex:
• Namn, adress- och kontaktuppgifter
• Kön, nationalitet
• Klubb och/eller företagstillhörighet
• Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi behandlar dina personuppgifter för att:
• Identifiera dig som deltagare
• Administrera klasstillhörighet
• Göra utskick av startbevis
• Hantera lopprelaterad information (ex utdelningsbutiker)
• Marknadsföra Stockholms Bästas tjänster

Rättslig grund: För att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig.

Nyhetsbrev

Information och marknadsföring av Stockholms Bästas sker huvudsakligen via digitala nyhetsbrev som skickas 10-12 ggr per år.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:
• Kunna skicka inbjudan om deltagande till Stockholms Bästa
• Informera om kommande Stockholms Bästa till deltagare

Rättslig grund: Berättigat intresse av att kunna marknadsföra Stockholms Bästa och relaterade tjänster/produkter.

När du deltar i ex kundundersökningar

I samband med Stockholms Bästa skickar vi en utvärdering i syfte att få information från deltagare som hjälper oss att utveckla Stockholms Bästa.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:
• Kunna administrera utvärderingen och ta fram statistik

Rättslig grund: Berättigat intresse av att kunna utvärdera och utveckla Stockholms Bästa.

Vilka lämnar vi ut dina personuppgifter till

Dina personuppgifter hanteras av Stockholms Bästa via Midnattsloppets personal med behörighet att administrera vår kundtjänst. För att kunna administrera ett deltagande i Stockholms Bästa samarbetar vi med olika underleverantörer där biträdesavtal är tecknat för ex nyhetsbrevsutskick, deltagarservice och tidtagning, betalningar.
För att tillhandahålla tjänster och erbjudanden som vi tror är intressant för dig, så som nyhetsbrev, fotografering, film, har Stockholms Bästa huvudpartners i vissa fall möjlighet att disponera Stockholms Bästa adressregister via Stockholms Bästa.
Stockholms Bästa är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar Personuppgiftsbiträdesavtal med våra partners och underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna samt att de ska radera uppgifterna när de inte längre behövs för uppdraget. Stockholms Bästa varken säljer, lämnar ut eller delar uppgifterna till obehöriga parter.

Personuppgiftsbiträden gör följande med oss

• Tidsregistrering och deltagarservice
• Betalningar
• Fotografering och filmning under loppet
• Nyhetsbrev
• Startbevis

Kontaktuppgifter

Stockholms Bästa arrangeras av Midnattsloppet Nordic AB (556789-1303) som är ansvarig organisation för hanteringen av dina personuppgifter.

Om du har frågor kring ovan skickar du ett mail till info@stockholmsbasta.se eller per brev till:
Midnattsloppet Nordic AB
Enskedevägen 95
122 63 Enskede

Arrangör & partners