Kondition – en sociodemografisk fråga

Kondition – en sociodemografisk fråga


En ny svensk studie visar att bland annat sociodemografiska faktorer påverkar vem som har låg eller god kondition i medelåldern och fördelningen är inte jämlik.

Det är Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som i ett pressmeddelande berättar om en ny svensk studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open, som beskriver hur maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, varierar mellan olika grupper.

Studien genomfördes på 5 308 deltagare i åldern 50-64 år, varav 51 procent kvinnor, och man undersökte variabler som var sociodemografiska (ålder, kön, utbildning med mera), olika levnadsvanor, upplevd hälsa, kroppsmått och sjukdomsförekomst samt självskattad och accelerometermätt fysisk aktivitet och stillasittande.

Deltagarna genomförde konditionstest på cykel, samt bar accelerometer i ett elastiskt band runt midjan. Detta för att under en veckas tid mäta hur ofta och hur länge samt på vilken intensitetsnivå som personerna rörde sig, både till vardags och under eventuell träning.

Studiens försteförfattare är Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet:

– Resultatet visade att det finns grupper med högre risk för låg kondition. Dessa var äldre, utlandsfödda, med låg utbildning, högt midjemått, dåligt upplevd hälsa, mycket stillasittande, låg grad av högintensiv fysisk aktivitet samt de som ägnade sig åt passiv arbetspendling med bil eller kommunala färdmedel, säger han.

Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Hos gruppen män i studien kunde dessutom en pressad privatekonomisk situation och tidigare tobaksrökning kopplas till sämre kondition. Resultatet visar överlag att konditionen inte är jämnt fördelad i befolkningen.

Kunskapen om vilka som har låga nivåer av kondition är viktig för att kunna rikta olika typer av insatser för att öka konditionen i dessa grupper, eller vidta andra sjukdomsförebyggande åtgärder. Sådan kunskap finns delvis tidigare, men då oftast från studier med få deltagare eller i selekterade grupper som exempelvis enbart män, eller personer från en viss socioekonomisk grupp.

Mer detaljerad kunskap kring skillnader i konditionsnivå mellan grupper, ger värdefull information ur ett bredare perspektiv. Elin Ekblom Bak är docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och den andra av studiens två huvudförfattare:

– Detta är en av de första studier som kunnat studera sambandet mellan fysisk aktivitet och stillasittande mätt med accelerometer, och kondition. Både stillasittande och högintensiv fysisk aktivitet var starkt kopplade till konditionsnivå, oberoende varandra. Sammantaget ger denna studie värdefull kunskap för hälso- och sjukvården liksom för framtida forskning och folkhälsoarbete, säger hon.

Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.Lämna kommentar

Fyll i formuläret nedan för att kommentera inlägget. Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta*

*

*

Läs också

Kompressionsstrumpor förbättrar inte prestationen

En ny studie från Göteborgs universitet visar att kompressionsstrumpor inte ger någon positiv prestationseffekt under...

Läs mer

Så kan löpning förebygga demens

Konditionsträning som löpning är den kanske viktigaste nyckeln för att minska risken för demens och...

Läs mer

Utnyttja sommarljuset – snart blir det mörkt igen

Sommarens ljusa morgnar och kvällar ger dig mer tid att träna. Så här utnyttjar du...

Läs mer

Tävla i värme? Så klarar du hettan bättre

Din löpkapacitet påverkas av värmen – men det går att minska effekterna av detta genom...

Läs mer

Fler intressanta artiklar

Så påverkas din prestation av värmen

Så här påverkas din prestationsförmåga som löpare av värme – grad för grad.

Läs mer
Svettigt? Ta det med en nypa salt

Att springa när det är varmt innebär att man svettas mer – vilket också betyder att man förlorar mer salt....

Läs mer
Varmt? Räkna med att springa långsammare

Värme är negativt ur ett prestationsperspektiv för oss löpare – och det krävs inte många plusgrader för att vår prestationsförmåga...

Läs mer